Aktualności

Odwołanie zajęć adaptacyjnych 26.08.2020

Informujemy, że z uwagi na warunki pogodowe zajęcia adaptacyjne w dniu 26.08.2020 r. (środa) zostają odwołane. Spotkania w dniach 27.08.2020 r. i 31.08.2020 r. odbywają się według następującego harmonogramu:

  • godz. 16:50 – klasa 1A, wejście od strony dziedzińca szkoły (wychowawca p. Joanna Szatan-Ciesielska)
  • godz. 17:00 – klasa 1B, wejście od strony Urzędu Gminy (wychowawca p. Natalia Syta)
  • godz. 17:10 – klasa 1C, wejście od strony dziedzińca szkoły (wychowawca p. Karina Filipiak)
  • godz. 17:20 – klasa 1D, wejście od strony Urzędu Gminy (wychowawca p. Julia Karolczak)

Wychowawcy odbierają dzieci od rodziców w umówionym miejscu (rodzic nie wchodzi do szkoły). Będą Państwo odbierać dzieci po godzinie zegarowej od momentu wejścia ucznia do szkoły w tym samym miejscu.
Bardzo prosimy, aby dzieci miały ze sobą własne piórniki.

Powitanie roku szkolnego 2020/21 na dziedzińcu szkoły

Powitanie odbędzie się w godzinach:

  • 8:30 – klasy 7-8
  • 9:00 – klasy 4-6
  • 9:30 – klasy 2-3
  • 10:30 – klasy 1 z pasowaniem

W razie niepogody spotykamy się wg powyższego harmonogramu w hali GOS.

Powrót do szkół od 1 września 2020 r.

Zgodnie z zapowiedziami MEN sytuacja wygląda następująco:

W roku szkolnym 2020/2021 od 1 września rozpocznie się nauka w szkołach. Resort opracował wytyczne dla szkół w związku z pandemią koronawirusa (podane w załączeniu).

Wytyczne mówią jak zorganizować lekcje, wydawać posiłki, co robić w sytuacji z problemami zdrowotnymi nauczyciela lub ucznia.

– Jeżeli na danym terytorium doszłoby do wielu zakażeń, to dyrektor szkoły, wraz z pozytywną opinią powiatowego inspektora sanitarnego, będzie mógł wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub ograniczyć funkcjonowanie placówki.

W takiej sytuacji zgodnie ze słowami Ministra Edukacji Narodowej część dzieci będzie mogła uczestniczyć w tradycyjnej formie, a część przejdzie na nauczanie zdalne. Jeśli ryzyko będzie większe, to będzie możliwość przejścia na całkowite nauczanie zdalne.

Wytyczne_dla_szkół_i_placówek_-_wrzesień_2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Kochani, to już oficjalne! Biblioteka szkolna została zakwalifikowana do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa!

Teraz prosimy o Waszą pomoc. Podsyłajcie nam propozycje tytułów książek, które czytaliście i polecacie lub takich, które chcielibyście przeczytać.

Cześć z Was już wsparła nas swoimi pomysłami, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Czekamy na Wasze propozycje i pozdrawiamy gorąco.

Wasze Panie z Biblioteki:)

XX MIĘDZYGMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

Jak co roku zorganizowano potyczki matematyczne szkół podstawowych przy wsparciu finansowym Powiatu Poznańskiego.

Po raz kolejny pan Jan Grabkowski, Starosta Poznański objął honorowym patronatem konkurs matematyczny.

W poprzednich latach konkurs składał się z dwóch etapów : szkolnego oraz finału w siedzibie SP 1 w Suchym Lesie z uroczystym wręczeniem nagród.

XX Międzygminny Konkurs Matematyczny zmienił nieco swój wygląd z uwagi na zagrożenie COVID 19 , dlatego odbył się tylko etap szkolny, na podstawie którego wyłoniono finalistów.

Tegoroczny konkurs był przeprowadzony 20 lutego 2020r. Brało w nim udział 168 uczniów ze szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 z Suchego Lasu, Szkoły Podstawowej nr 2 z Suchego Lasu, Zespołu Szkół z Biedruska, Szkoły Podstawowej z Rokietnicy , Szkoły Podstawowej nr 1 z Poznania , Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 z Poznania oraz Zespołu Szkół z Chludowa.

Finalistami konkursu zostało dwunastu uczestników, którzy zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami – grami planszowymi zakupionymi na koszt Powiatu Poznańskiego.

Nagrody i dyplomy zostały indywidualnie dostarczone do poszczególnych szkół.

Przygotowaniem zadań oraz organizacją konkursu zajmowały się nauczycielki matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie p. Teresa Błażak oraz p. Adriana Błoch-Drzewiecka.

Serdecznie dziękujemy p. J. Grabowskiemu, Staroście Poznańskiemu za honorowy patronat.

Słowa podziękowania kierujemy również do Władz Powiatu Poznańskiego za sfinansowanie nagród oraz nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu i jego przeprowadzenie.

Gratulujemy tegorocznym finalistom wiedzy matematycznej i umiejętności wykorzystania jej przy rozwiązywaniu nietypowych zadań.

Odpowiedzialne za organizację konkursu

Teresa Błażak

Adrian Błoch-Drzwiecka

Do góry