„ Za Waszą wiarę, która kłamać nie umie, za Waszą moc, która dała Wam czyny…”

Powiększ obraz

W trosce o pamięć ofiar Polaków, którzy walcząc o wolność Ojczyzny oddali Jej

najcenniejszy dar – życie, dnia 27 kwietnia br. odbyło się w Szkole Podstawowej

w Suchym Lesie spotkanie, na którym zaprezentowany został program

pt. „ Za Waszą wiarę, która kłamać nie umie , za Waszą moc, która dała Wam czyny…”

Uczniowie klasy VI a, zainteresowani tematyką II wojny światowej, przybliżyli

społeczności szkolnej klas IV – VI nurt walki prowadzonej przez Armię Krajową, postaci

jej dowódców, partyzantkę AK oraz apogeum przygotowań konspiracyjnych w wydarzeniach

Powstania Warszawskiego.

Słowo recytowane przeplatane obrazem prezentacji multimedialnej, ubogacone chwilami

wzruszeń, jakich dostarczyły zebranym utwory prezentowane przez zespół wokalny,

prowadzony przez Panią Małgorzatę Lasecką, nagrodzono skupieniem podczas ich trwania

oraz owacją na zakończenie programu.

Barwy narodowe, biel i czerwień dominowały również na wystawie historycznej, której

tematyka dotyczyła Miejsc Pamięci Narodowej Polaków. Wśród prac uczniowskich

znalazły się samodzielnie wykonane albumy, plakaty, makiety pomników i prezentacje

multimedialne.

Wydarzenia te stały się znakomitą okazją do uczestnictwa w szkolnej lekcji patriotyzmu.

Ewa Groszewska