„Hej kolęda, kolęda…”

Powiększ obraz

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA…

„Niezwykłe jest bogactwo kolęd polskich i niepospolite są ich wartości artystyczne. Nie wiem, czy inny kraj może pochwalić się zbiorem podobnym do tego, który posiada Polska” – tak przed laty określił nasz dorobek dziejowy wieszcz   Adam Mickiewicz.  

            Tradycją Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie stał się Szkolny Przegląd Kolęd, którego celem, już od trzech lat, jest kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. W tym roku szkolnym Przegląd Kolęd, przygotowany przez wychowawców świetlicy szkolnej we wspólpracy z nauczycielem muzyki, odbył się  21 i 22 grudnia 2010 roku.

W świąteczny nastrój, okraszony grubą warstwą śniegu za oknem, wprowadzili nas uczniowie z klas 0 – 6, wykonując wcześniej wylosowaną i przygotowną pod kierunkiem wychowawcy kolędę. Wszystkie  prezentacje charakteryzowały się pomysłowością i oryginalnością. Można było podziwiać piękne stroje i czasami nietypowe instrumenty muzyczne, które powstały specjalnie na potrzeby Przeglądu.

Radosne pieśni bożonarodzeniowe były dla dzieci wspaniałą okazją do poznania bogatego repertuaru związanego z   ważnym  dla chrześcijan wydarzeniem Narodzenia Pańskiego oraz możliwością zaprezentowania dziecięcych umiejętności wokalnych, muzycznych i aktorskich.

 Szkolny Przegląd Kolęd został ponadto uświetniony występem chórku muzycznego prowadzonego przez panią Małgorzatę Lasecką. Chór również zaprezentował utwory     związane z Bożym Narodzeniem, wprowadzając zgromadzonych widzów i uczestników Przeglądu w podniosły,  ciepły, wigilijny nastrój.

Wszyscy uczestnicy Szkolnego Przeglądu Kolęd otrzymali pamiątkowe dyplomy i świąteczne życzenia. Entuzjazm i zangażowanie z jakim dzieci, zwłaszcza z klas najmłodszych,  prezentowały swą pracę   jest niezmiernie ważny i świadczy o dużym potencjale twórczym uczniów i nauczycieli.

                                                                                                     Kamila Rybarczyk