„Jak długo w sercach naszych ojczysta miłość tkwi…”

Powiększ obraz

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole odbyła się niezwykła lekcja historii i patriotyzmu. Montaż słowno – muzyczny przygotowali uczniowie z kółka teatralnego Konevka pod kierunkiem pani Hanny Dziubińskiej oraz zespołu wokalnego Andante pod okiem pani Małgorzaty Laseckiej.

            W inscenizacji grupka uczniów – znawców historii przypomniała ważniejsze fakty historyczne okresu 123-letniej niewoli: walki narodowowyzwoleńcze oraz sylwetki bohaterów narodowych. Wsłuchując się w nasze piękne pieśni patriotyczne dzieci miały możliwość uświadomienia sobie znaczenia takich wartości jak: wolność, niepodległość i suwerenność.

            Aby rocznica odzyskania niepodległości kojarzyło się nam wszystkim z dumą i radością z wielkiego wspólnego dobra jakim jest Rzeczpospolita, społeczność szkolna przyłączyła się do akcji „Kotylion na 11 listopada”. Biało – czerwone kotyliony, znaki pozytywnej energii, naszych nadziei i ambicji, obywatelskiej wspólnoty, zostały wykonane w ramach lekcji plastyki, zajęć koła plastycznego oraz w świetlicy szkolnej według instruktażu pani Justyny Marciniak. Każdy tego dnia z dumą nosił go na piersi.

            Reakcje uczniów wskazują, że trzeba i warto przekazywać i utrwalać wiedzę o dziejach ojczystych.