„Przygody smoka Emila”

Powiększ obraz

21 listopada 2011r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie teatralne dla nauczania zintegrowanego  pt. „ Przygody smoka Emila”. Spektakl  miał na celu ukształtować u dzieci  postawę poprawnego i ostrożnego zachowania się w stosunku do obcych, umiejętność odnalezienia się w ruchu drogowym, korzystania z różnorakich sprzętów i  odnalezienia się w otaczającej rzeczywistości.