„Żyj zdrowo, kolorowo i na sportowo!”

Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej” – w projekcie o takim tytule uczestniczy nasza szkoła w bieżącym i następnym roku szkolnym.

Program jest realizowany w ramach zadania w polsko-szwajcarskim projekcie współpracy i ma na celu wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i – w konsekwencji – zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym. Wdrażane są różnorodne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.

Uczniowie zaangażowali się w cyklu zajęć z wykorzystaniem interaktywnych materiałów edukacyjnych, wykonywali prace plastyczne: plakaty, ulotki, historyjki obrazkowe i komiksy. Raz w miesiącu uczestniczą w międzyklasowych zawodach sportowych rywalizując ze sobą indywidualnie i zespołowo. Wszystko po to, aby przygotować się do zajęć praktycznych.

W planach projektu: przygotowanie „koszy zdrowia” oraz książek kucharskich z przepisami na zdrowe drugie śniadanie i przekąski, degustacje, hodowla kiełków i ziół, przedstawienia teatralne, konkursy, wycieczki, imprezy sportowo – rekreacyjne. Dla rodziców – pogadanki, broszury i współpraca z lekarzem dietetykiem.

Mamy nadzieję, iż wspólne wpajanie zasad zdrowego żywienia oraz wskazówek dotyczących aktywności fizycznej poparte systematycznymi działaniami pomogą w kształtowaniu formy. Pamiętajmy, aby żyć zdrowo, kolorowo i na sportowo!

Koordynatorzy projektu
Hanna Dziubińska
Agnieszka Walewska