02 maja 2016 r. w Naszej Szkole

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 02 maja 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu tylko jedna świetlica pełni dyżur – przy ul. Szkolnej 15 w godz. 6:30-17:00.