O samorządzie szkolnym i nie tylko…

Powiększ obraz

Na zaproszenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie p. Beaty Radomskiej w naszej szkole gościł pan Michał Dziedzic, Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Suchy Las. Pan Michał jest znanym samorządowcem, który dostrzega  możliwości, jakie przepisy prawa dają obywatelom w zakresie zagospodarowania najbliższego otoczenia poprzez działalność samorządu terytorialnego. Od dobrych kilku lat swoje pasje i zainteresowania zawodowe z tym związane z powodzeniem realizuje na terenie naszej gminy.

Okazją do spotkania była „Debata Klasy z Klasą” ,innowacja pedagogiczna w klasach siódmych w ramach ,której zorganizowano wybór przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Zaproszony gość opowiedział o swojej pracy w samorządzie lokalnym. Mówił o porażkach, które uczą, jakich błędów nie popełniać w przyszłości. Nauka, która z nich płynie, pozwala coraz lepiej komunikować się z innymi ludźmi, wyraźnie nakreślać cele, które chcemy razem z nimi realizować. Zwrócił uwagę, że w życiu ważne jest, aby robić to, co się lubi, aby zawód był wykonywany z pasją, a wtedy każdy dzień pracy będzie przyjemnością.

W bieżącym roku wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywały się inaczej, niż w latach poprzednich. 25 września 2017 uczniowie klas siódmych zebrali się na sali gimnastycznej, aby wysłuchać dwóch programów wyborczych kandydatek Katarzyny Styzińskiej z kl. 6c i Wiktorii Soroczyńskiej z kl. 7d. Obie kandydatki mimo stresu świetnie się zaprezentowały. Dziewczyny przedstawiły swoje propozycje zmian, które będą mogły uczynić szkołę bardziej atrakcyjną i przyjazną uczniom, np. korepetycje udzielane przez zdolnych uczniów tym, którzy z nauką radzą sobie nieco gorzej, integrację poprzez zawody sportowe czy koncerty charytatywne itp. Podczas spotkania powołano komisje skrutacyjną , która z przejęciem podliczała głosy ale i wyjaśniono zasady obowiązujące podczas procedury wyborów.

W głosowaniu zdecydowanie wygrała Wiktoria, która zaproponowała Kasi funkcję zastępcy.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wraz z gościem pozowali do wspólnego zdjęcia.

 

Anna Budna