Zajęcia pozalekcyjne

Od 14 lutego do 18 lutego testujemy nowy plan.Do końca tygodnia
nauczyciele przekazuja do dyrektora szkoły nowe terminy zajęć
dodatkowych.Lista tych zajęć będzie w przyszłym tygodniu opublikowana
na stronie szkoły ,wywieszona w gablotach szkoły przy wejściu głównym
i formie pisemnej przekazana wychowawcom klas 1-3.