Projekt edukacyjny „Matematyczne Potyczki Uniwersyteckie”

Projekt realizowany przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

cel projektu:

 • Poszerzenie i popularyzacja wiedzy matematycznej wśród uczniów.
 • W projekcie udział biorą uczniowie klas V-VIII.

Realizacja projektu:

  1. Uczniowie klas VII-VIII
   Udział w Wojewódzkim Konkursie Matematyka bez Pamiętnika (UAM Poznań)

   • etap szkolny 12.02.2019
   • etap finałowy 29 marca 2019 , na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
    Uczniowie biorą udział w czterdziestopięciominutowym seminarium naukowo – dydaktycznym. Podczas seminarium dla uczniów przedstawione zostaną zagadnienia, które nie są bezpośrednio związane, bądź wykraczają poza program nauczania matematyki w szkole podstawowej.
    W dalszej części wydarzenia odbędzie się sesja posterowa związana tematycznie z matematyką, przygotowana przez studentów WSE UAM oraz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu.
  2. Uczniowie klas VI
   Udział w wykładzie i zajęciach warsztatowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (28 marca 2019)
  3. Uczniowie klas V
   Udział w matematycznych zmaganiach Kalkulator.
   Uczniowie rozwiązują zadania, zagadki matematyczne w drużynach, w określonym czasie.

projekt opracowali i przygotowali do realizacji nauczyciele matematyki