W trzecim tygodniu września w Polsce i na całym świecie odbyła się międzynarodowa kampania polegająca na sprzątaniu śmieci. Nasza szkoła, także postanowiła ten tydzień poświęcić na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Wychowawcy klas 1-3 wraz uczniami wykonali kosze na śmieci, z informacjami, co w jakim koszu powinno się znaleźć. Klasy starsze 4-8 z wychowawcami na godzinach wychowawczych promowali akcję sprzątania świata i tworzyli różnego rodzaju plakaty z hasłami zachęcającymi do dbania o czystość naszej planety. Dodatkowo klasy 4, 5 i 7 podczas zajęć plastycznych uczestniczyły w pogadankach dotyczących prawidłowej segregacji śmieci oraz recyklingu, a następnie wykonały Eko – plakaty. Natomiast w bibliotece przez cały tydzień mogliśmy także oglądać wystawę ekologiczną. Zwieńczeniem akcji w piątek 20 września było wspólne sprzątanie terenów wokół szkoły i gminy. Bardzo dziękujemy firmie Euro Senger hurtownia środków czystości, która dostarczyła nam worki na śmieci, rękawiczki i środki czystości. W akcję sprzątania świata włączyła się ogromna społeczność naszej szkoły, uczniowie i nauczyciele co świadczy o tym, że świadomość ekologiczna społeczeństwa stale wzrasta.

Krzysztof Dzydzan
Alicja Szulta
Anna Budna
Monika Kujawa
Ewa Groszewska
Maria Pogorzelska
Urszula Macioszek
Justyna Marciniak
p. Paulina Laufer

01-20190510_141348