III edycja „Piątku z… kryminałem”

Młodzi śledczy w pogrążonej w ciemności szkole rozwiązujący zagadki, escape room z tajemniczym śledztwem sprzed lat, biuro detektywa, portrety pamięciowe, szyfry, policyjne taśmy… To już trzecia edycja interdyscyplinarnego projektu „Piątek z… kryminałem”. Tym razem na siódmoklasistów dziewięć punktów zaliczeniowych. Punktem wyjścia stałą się twórczość Agathy Christie – autorki lektury uzupełniającej do egzaminu ósmoklasisty.

„W poszukiwaniu zaginionej historii”
Uczniowie wyruszyli trasą słynnego Orient Expressu, zaznaczali na mapie trasę jego przejazdu, obliczali jej rzeczywistą długość. Następnie podążyli śladami detektywa Herkulesa Poirot, wymieniając tytuły powieści Agathy Christie, w których się pojawiał, rysowali jego portret i rozwiązywali quiz, którego był bohaterem.

„Zagadkowe połowy kryminalne”
Podczas zajęć w tym punkcie uczniowie mieli rozwiązać jak największą ilość losowo wybranych zagadek kryminalnych, matematycznych, logicznych. Wcześniej łowili stwora wodnego, który przydzielał ilość punktów, jaką mogli zgromadzić za poprawne rozwiązanie zagadki. Maksymalna ilość zdobytych punktów przez uczniów podczas tego spotkania wyniosła 100. Uczniowie mieli do dyspozycji 50 zagadek o różnym stopniu trudności. Bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali wszystkie wylosowane łamigłówki.

„Rysopis sprawcy”
Grupa zostaje podzielona na dwie części. Jedni uczniowie odpowiadają za jak najwierniejszy opis zdjęcia, które wylosują. Druga część uczniów na podstawie słownego opisu swoich kolegów /koleżanek, tworzy portret pamięciowy znanej osoby.

„Wieża szyfrów”
Uczniowie musieli wcielić się w rolę detektywa i rozwikłać zagadkę kryminalną. Treść zagadki oraz wskazówki do jej rozwiązania były ściśle tajne i zaszyfrowane. Zadanie polegało na rozkodowaniu poszczególnych informacji według określonego szyfru (szyfru Cezara, szachownicy Polibiusza, szyfru wstecznego, ułamkowego czy geometrycznego) i rozwiązaniu zagadki. Liczył się spryt, umiejętność logicznego myślenia oraz umiejętność wyciągania wniosków.

„Kryminalna zagadka Wildy” – film niemy czy sketchnoting?
Warsztaty jednej z wielu aktywnych metod nauczania: sketchnotingu, czyli myślenia wizualnego. Początek pracy to werbalny przekaz skróconej wersji historii Wildy, począwszy od wsi pańszczyźnianej w XIII wieku do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem ciemnych zakamarków tej dzielnicy. Następnie, uczniowie zaznajomili się z zagadnieniem myślenia wizualnego, pozytywnych efektów stosowania tej formy zapisywania myśli, sporządzania notatek, opracowywania tematów z różnorodnych dziedzin, formy tak ważnej dla szczególnie tych, którzy preferują wzrokową formę nauki.
Po zapoznaniu się z ,,Rysunkowym ABC’, wzorami ludzików, chmurek, ramek, znaczników, strzałek, obowiązujących kolorów i ich dopuszczalnej ilości, uczniowie mogli poznać kolejną część warsztatów: fragment filmu niemego, którego tytuł stał się pretekstem tematyki spotkania. Akcja filmu zatrzymana w momencie zawiązania intrygi była startem do wykonania zaliczeniowego zadania: w technice myślenia wizualnego, uczniowie wspomagani przez swoją wyobraźnię i wszystkich członków grupy, zmagali się materią kryminału, kreując dalszy scenariusz kryminalnej zagadki Wildy.

„Tajemnica zaginionej przyjaciółki” – escape room
Uczniowie, aby wyjść z pokoju, musieli rozwiązać zagadkę zaginionej przyjaciółki. Inspirowane powieściową tetralogią Eleny Ferrante zadania miały pomóc siódmoklasistom w poznaniu tajemnicy Lili. Klimat Neapolu lat 50-tych, zaszyfrowane wiadomości, ukryte wskazówki i wreszcie list… Zabawa była udana, choć tylko nielicznym udało się w wyznaczonym czasie rozwikłać zagadkę.

„Poszukiwania w ciemnościach” – śladem wskazówek – podchody
Sześć zagadek, miejsc, wskazówek i ukrytych elementów układanki. Aby je odszukać, grupy musiały przemierzyć pogrążoną w mroku szkołę, która wygląda trochę inaczej niż za dnia…

„W biurze detektywa” – klasycy kryminału, słynni detektywi, odkodowanie zagadki
Uczestnicy w różnych tekstach źródłowych (encyklopedie, słowniki, powieści detektywistyczne) wyszukiwali informacji na temat autorów (Agatha Christie, Arthur Conan Doyle) i głównych bohaterów powieści detektywistycznych. Uczniowie bawili się również w detektywów. Dwie osoby rozwiązywały zagadkę runiczną – fragmenty starego dziennika pracownika muzeum. Zagadka dotyczyła kradzieży dzieł sztuki.

„W służbie Jej Królewskiej Mości” – na tropie szajki przemytników dzieł sztuki
Agenci Scotland Yardu odzyskali skradzione przez szajkę przemytników dzieł sztuki obrazy. Uczniowie mają za zadanie usprawnić przekazanie odzyskanych dzieł instytucjom, z których je skradziono. Zadanie polega na odpowiednim połączeniu wybranych obrazów z ich twórcami, a następnie odnalezieniu nazwy muzeum lub galerii, z których dzieło zostało skradzione.

Nad całością czuwał zespół projektowy w składzie: Dorota Anders, Hanna Dziubińska – Krause, Iwona Olesik, Teresa Błażak, Adriana Błoch Drzewiecka, Anna Budna, Ewa Groszewska, Małgorzata Kryńska, Magdalena Łuczak, Urszula Macioszek, Justyna Marciniak oraz Julia Karolczak i Alicja Szulta.

Hanna Dziubińska-Krause, Magdalena Łuczak

IMG_1116