22.06.2012 – Dzień sportu

Dzień sportu  22.06.2012

dla klas 4-6  odbędzie się w  godzinach od 7.45 do 11.30

dla klas 1-3  zajęcia  wychowawcze 7.45-11.30

1a sala 12

1c sala 13

1d sala 7

2b sala 6

2d sala 8

3b sala 5

3d sala 4

Obiad  godzina 11.40

ŚWIETLICA CZYNNA 6.45 – 7.30

11.30 – 17.00

Od godziny 12-16 DZIEŃ GIER – organizowany przez  Radę Rodziców  dla wszystkich uczniów szkoły.