31.10 i 1.11.2011

1)  31 października jest normalnym dniem zajęć lekcyjnych

2) 1 listopada jest dniem wolnym