Spotkanie rodziców uczniów klas I z dietetykami Uniwersytetu Przyrodniczego

5 listopada br. odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas I z dietetykami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w  ramach Programu Profilaktyki Szkoły. Za pomocą prezentacji multimedialnej organizatorzy przedstawili rodzicom jaki wpływ ma  zdrowe  odżywianie na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.