,, 4 CZERWCA. W SAMO POŁUDNIE”

         Takim tytułem opatrzone zostało spotkanie historyczne, w którym uczestniczyły klasy: VI c i VI d. Warsztaty z historii najnowszej, połączone z prelekcją zaproszonego gościa – pana Waldemara Palinkiewicza, historyka współpracującego  z poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, pozwoliły naszym uczniom ,,dotknąć” trudnego dla Polski powojennego czasu, pełnego nadziei nie tylko na lepsze życie, ale na życie godne; czasu, w którym wielokrotnie o tę jakość życia wyrażoną hasłami niesionych transparentów ,,O Boga, za wolność, prawo i chleb” w powojennej rzeczywistości musieli Polacy upominać się. Zaproszony gość zwrócił szczególną uwagę na pierwsze wystąpienie – robotników Poznania – 28 czerwca 1956r., mające niebagatelne znaczenie dla  następnych, aż po Sierpień ’80. Wybory 4 czerwca 1989, rozpropagowane ,,filmowym” plakatem westernu pt.,,W samo południe” ukazały kolejny etap budowy Wspólnego Domu, któremu na imię Polska.

Taka odpowiedzialność za jego kształt spoczywać będzie  już na naszych  tegorocznych  absolwentach, którzy za kilka lat wejdą w pełnię praw obywatelskich i poprzez swoje wybory kształtować będą oblicze Rzeczpospolitej.

Oprócz – bezsprzecznych walorów edukacyjnych – spotkanie uświadomiło nam jeszcze jeden niebagatelny aspekt, być może przez wielu z nas nieuświadamiany, który słowami polskiego poety doby Romantyzmu, pozwolę w tym miejscu  przytoczyć:

,,PRZESZŁOŚĆ JEST  TO  DZIŚ, TYLKO COKOLWIEK  DALEJ”

IMGP3411 IMGP3412 IMGP3415 IMGP3416

                                                                                         Cyprian Kamil Norwid

                                                                                                  ,,Przeszłość”

                                                                                               opr. Ewa Groszewska

                                                                                                   nauczyciel historii

                                                                                                organizator spotkania