Rada Rodziców

Drodzy Rodzice,
Jak co roku zgłaszamy się do Was z apelem o rzetelne wpłacanie składek na Radę Rodziców. W tym roku pozostaje ona bez zmian i wynosi 20 PLN za cały rok szkolny. Jeśli z danej rodziny do naszej szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko to płacimy tylko raz.

Dlaczego opłacanie składek jest takie ważne? Odpowiedź jest prosta: bez nich nie zrealizujemy wielu inicjatyw. Zadaniem Rady Rodziców jest kontrolowanie pracy i organizacji szkoły, ale też wspieranie  funkcjonowania placówki na różnych szczeblach. Dla przykładu, w ubiegłym roku szkolnym Rada Rodziców zadecydowała o przeznaczeniu pieniędzy na następujące cele: nagrody – konkurs „Wspomnienia z wakacji”, kl. IVd  – kino, kręgle – kl. IIb, Ig, 6b, 5c, nagrody konkurs plastyczny „Od grosika do złotówki”: kl.IIIe, na nagrody dla mistrzów matemat., j.polski., przyr. i j.angielsk. klas I-III, spotkanie z olimpijczykiem nagrody: konkurs historyczny klas IV-VI dla samorządu uczniowskiego (dofinansowanie dyskoteki), batoniki zbożowe dla dzieci (dzień sportu),bal szóstoklasistów, nagrody- konkurs plastyczny klas I-III, nagrody- dla mistrzów matematyki klas IV-VI, dofinansowanie koncertu dla dzieci „Złota trąbka”, nagrody-konkursy polonistyczne dla klas IV-VI, jednodniowa wycieczka dla wygranej klasy IId w konkursie „Klasa na medal”, dwudniowa wycieczka dla wygranej klasy VId w konkursie „Klasa na medal”, nagrody dla pozostałych wygranych klas (za drugie i trzecie miejsca i za punktualność) w konkursie „Klasa na medal” – kręgle, kino (w tym zapłata za medale), na odnowienie zniszczonych przez dzieci toalet (akcesoria).

Tradycyjnie, dofinansowaliśmy też pasowanie pierwszaków i pożegnanie klas trzecich.

Składki można przekazać Radzie Rodziców poprzez:

– przekazanie ich do przedstawicieli klas, którzy na następnym zebraniu RR dokonają wpłaty u naszego skarbnika, pani Ilony Myczek

– wpłacenie całej puli od danej klasy bezpośrednio na konto Rady Rodziców (prosimy o zaznaczenie, której klasy dotyczy wpłata)

– wpłaty indywidualne na konto: ważne jest by zaznaczyć imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę.

Składki zbieramy do końca października.

Serdecznie dziękujemy! Wszelkie dodatkowe wpłaty i wsparcie są zawsze mile widziane.

Prezydium Rady Rodziców