Pasowanie na ucznia i otwarcie budynku filialnego.

Podwójna uroczystość w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie

         W dniach dziesiątego i czternastego października w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. 10 października pasowani zostali uczniowie klas 1a-d, natomiast 14 października pozostali, czyli z klas 1e-i. Obydwie uroczystości zaszczycił swoją obecnością  Wójt Gminy Suchy Las p. Grzegorz Wojtera.       W trakcie uroczystości Wójt Gminy złożył wszystkim nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zwrócił też  uwagę na prężny rozwój gminy, wspominając o budowie nowej filii szkoły. Uczniowie natomiast pochwalili się swoimi umiejętnościami tanecznymi i wokalnymi, tymi ostatnimi także w języku angielskim. Wystąpił też zespół taneczny pod kierunkiem Agnieszki Beby-Walewskiej.

14 października program poszerzony został o oficjalne otwarcie filii szkoły przy ul. Konwaliowej 4. Do nowego budynku uczniowie i nauczyciele oraz rodzice udali się w kolorowym pochodzie z balonami i wesołą muzyką. Na czele pochodu kroczył Wójt wraz z przewodniczącym Rady Rodziców. Gości przywitała dyr. Beata Radomska, która podkreślając doniosłość chwili, przypomniała dwie inne ważne daty – otwarcie starej szkoły przy ulicy Strażackiej w roku 1862 oraz otwarcie budynku szkoły przy ul. Szkolnej w roku 1955.

Otwarcia nowej szkoły dokonali: Wójt Grzegorz Wojtera i Dyrektor Beata Radomska, a wstęgę przecięło  dwoje pierwszoklasistów.

Wszyscy mogli zwiedzić piękne, nowoczesne wnętrze nowego budynku. Zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom oraz zaproszonym gościom podobało się jego wyposażenie.

Anna Budna