Dzień Patrona i 60-lecie Szkoły Podstawowej

         23 kwietnia szkoła w Suchym Lesie zbliżyła się swoim charakterem do instytucji kultury, której twórcą był jej patron Wojciech Bogusławski.

Od jakiegoś czasu nauczyciele i uczniowie na naradach, lekcjach                   i w ramach zadań domowych, przygotowywali prace, które zamierzali wykorzystać w trakcie kwietniowego święta. Uczniowie klas czwartych tworzyli opisy szkoły z ilustracjami, piątoklasiści pisali wiersze i rymowanki,  związane ze szkołą i jej patronem, a najstarsi, wkrótce absolwenci, przeprowadzali wywiady z absolwentami z lat ubiegłych. Wystawę prac literackich zorganizowano w dolnym holu szkoły.

Klasy piąte i szóste przygotowały sale lekcyjne na prezentacje multimedialne, stworzone wcześniej na naradach i jako zadania domowe. Każda z sal tworzyła pewną widownię. Stoły znalazły się po bokach, a krzesła ustawiono w rzędach jak w teatrze. Na szkolnym  monitorze oglądano również zdjęcia związane z historią szkoły.

Uczniowie klas czwartych zostali zaangażowani do wykonania plakatów Szkoła dawniej i dziś, portretów Patrona oraz projektów mundurka. Wystawę tych prac oraz makiet szkoły, wykonanych przez uczniów klas piątych   i szóstych, można było obejrzeć w dolnym holu. Portrety patrona, maski teatralne oraz afisze teatralne tworzyli również najmłodsi.

Ważnym wydarzeniem w tym dniu był koncert Karpackiego Trio, którego repertuar był związany z Wojciechem Bogusławskim.

Święto Patrona różniło się od pozostałych dni roku szkolnego. Dzieci miały większą, niż zwykle, możliwość wykazania się kreatywnością, umiejętnością pracy w zespole oraz wspólnego uczestniczenia w przedsięwzięciach, zarówno przygotowanych przez siebie, jak   i przedstawionych przez innych. Przypomniano im historię i osiągnięcia szkoły, którą obecnie oni tworzą. Uczczono pamięć wielkiego człowieka – Ojca Teatru Polskiego, który urodził się niedaleko Suchego Lasu, w pobliskim Glinnie. W tym roku szkoła obchodzi 50.rocznicę nadania imienia Wojciecha Bogusławskiego.

                                               Anna Budna