70 rocznica tragicznej śmierci Janusza Korczaka

W tym roku mija 70. rocznica tragicznej śmierci Janusza Korczaka, a także 100. rocznica utworzenia przez niego Domu Sierot. Dlatego staraniem Rzecznika Praw Dziecka, Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej ogłosił rok 2012 „Rokiem Janusza Korczaka”. Z tej okazji
w bibliotece szkolnej w dniach od 27 do 30 listopada odbędą się spotkania połączone
z prezentacją multimedialną, które przybliżą postać pisarza , lekarza, pedagoga – Janusza Korczaka.