Akcja „ Pisanka”.

16 kwietnia dziewczynki uczestniczące w spotkaniach Koła Plastycznego, sprzedawały własnoręcznie wykonane pisanki. Zebrano 50 złotych, pieniądze przekazano w całości, działającemu w szkole Kółku PCK.

Justyna Marciniak