Akcja „Rekord dla Niepodległej”

9 listopada 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie brała udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”. Relacje z tego dnia pojawiły się już wcześniej, teraz otrzymaliśmy dyplom potwierdzający Nasz udział.