Akcja”Pisanka”

Wzorem lat ubiegłych uczniowie Szkoły przy ul. Szkolnej i przy ulicy Konwaliowej z okazji Świąt Wielkanocnych przeprowadzili zbiórkę produktów żywnościowych dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto poszczególne klasy przygotowały ozdobne koszyczki świąteczne na stół wielkanocny dla osób starszych i samotnych, podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża.

Klasy, które przygotowały najciekawsze ozdoby świąteczne, zostały nagrodzone dyplomami.  Wśród klas 1-3 nagrodzona została: 2E, 3E, 3H oraz wśród klas 4-6: 4B, 5A, 6B