Jesteś tutaj:

Autor: GCI

Doradztwo zawodowe

W październiku młodzież klas siódmych uczestniczyła w warsztatach pn. Zawodowiec na drodze. Warsztaty prowadził psycholog i doradca zawodowy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Celem warsztatów było poznanie i poszerzenie własnego potencjału wśród uczniów obecnych na warsztatach, wzmacnianie swoich mocnych stron osobowości,  ćwiczenie komunikacji interpersonalnej,  wyznaczanie sobie drogi do osiągania celów, doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji, nauka planowania własnej przyszłości, zarządzanie swoim czasem i ćwiczenie asertywności.

W trakcie spotkania młodzi poznawali swoje mocne i słabe strony, umiejętności
i zainteresowania, zastanawiali się nad tym, jak wygląda ich codzienne spędzanie czasu wolnego oraz spoglądali na siebie „oczami innych”. Ponad to uczestniczyli w badaniu predyspozycji zawodowych oraz zainteresowań uczniów narzędziami psychologicznymi, było miejsce na gry i zabawy budujące potencjał oraz motywację ucznia, poprzez wykorzystanie metod warsztatowych w tym design thinking i open-mind.

W grupach panowała atmosfera ciekawości, zaangażowania i kreatywności. Młodzi chętnie angażowali się w wyznaczone zadania, podejmowali współpracę ze sobą
i prowadzącym, poznawali kolejne etapy edukacji, aby w przyszłości łatwiej im było znaleźć dla siebie najlepszą ścieżkę edukacyjną i najlepszy kierunek kariery zawodowej.

Członkowie Rady Samorządu Szkolnego

Chcielibyśmy przedstawić wszystkim członków Rady Samorządu Szkolnego:

Przewodnicząca: Wiktoria Soroczyńska 
Zastępca: Katarzyna Styzińska
Sekretarze: Wiktoria Myślińska, Faustyna Kardasz 
Skarbnicy: Martyna Piłat, Mateusz Czapczyk
Naszym głównym celem jest współpraca, integracja, praca w grupie. Chcielibyśmy, aby wszyscy uczniowie niezależnie od wieku dogadywali się z sobą nawzajem. Nasz „plan działania” na rok szkolny 2017/18 obejmuje m.in. pomoc innym (rożnego rodzaju akcje charytatywne), rozwój fizyczny ( zawody sportowe), pobudzenie kreatywności uczniów ( gazetki, konkursy), promowanie wolontariatu, współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym ( akcje np. O tematyce prześladowania w internecie). Mam nadzieje, że wraz z Radą Rodziców uda nam się powrócić do konkursu „klasa na medal”. W naszych działaniach na rzecz szkoły przewidujemy rownież inne atrakcje dla społeczności szkolnej. Chcemy umilić wszystkim chodzenie do szkoły, żeby wstawanie rano na lekcje było przyjemnością! Jesteśmy otwarci na propozycje i nie będziemy działać wbrew komuś. Postaramy się sprostać oczekiwaniom. Z tego też powodu co jakiś czas bedą odbywały się spotkania z reprezentantami klas 4-7, by konsultować z nimi swoje plany i wspólnie omawiać nasze działania. 
W imieniu całej rady samorządy szkolnego Szkoły Podstwowej nr. 1 w Suchym Lesie zobowiązujemy się działać na rzeczy szkoły, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i sprostać oczekiwaniom uczniów!
 
Przewodnicząca Samorządu
Wiktoria Soroczyńska

Do góry