„Bezpieczne Wędrówki. Od grosika do złotówki”

Trzecioklasiści ze Szkoły przy ul. Szkolnej oraz ul. Konwaliowej przez wiele dni i miesięcy podróżowali po różnych planetach. Powodem tej wyprawy był udział w programie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która jest pozarządową organizacją pożytku publicznego. Celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Na zakończenie swojej pracy nauczyciele razem z uczniami zorganizowali podsumowanie projektu. Zaproszono wielu  gości, m.in. p. Dyrektor Beatę Radomską i Bożenę Kulas, p. Urszulę Wittchen- koordynatorkę programu z ramienia ODN w Poznaniu, p. Joannę Pągowską- przewodniczącą Rady Rodziców oraz rodziców . Dzieci wystąpiły przed wszystkimi w dwóch przedstawieniach, wzięły udział w zabawach i konkurencjach o tematyce związanej z pieniędzmi i oszczędzaniem.

W pierwszej części spotkania uczniowie z klasy III i szkoły filialnej pod kierownictwem wychowawczyni Anny Ławniczak poprowadzili uroczystość. Wspólnie z resztą osób z klas III wystąpili w przedstawieniu pt. „ Ziarnko do ziarnka” .W drugiej części spotkania, uczniowie z klasy III D z wychowawczynią Joanną Szatan ze szkoły przy ul. Szkolnej  byli odpowiedzialni za uroczystość. Wystąpili z przedstawieniem pt. „Jaś i Małgosia uczą oszczędzać” i zaprosili wszystkich uczniów z pozostałych klas III do wspólnej zabawy.

Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą własnoręcznie zrobioną skarbonkę. Z każdej klasy wygrała 1 osoba, która została nagrodzona upominkami  zakupionymi przez Radę Rodziców naszej szkoły, za co serdecznie dziękujemy.

 

Joanna Szatan

Anna Ławniczak