„Bezpiecznie do szkoły”

Powiększ obraz

Coraz więcej uczniów klas trzecich samodzielnie pokonuje drogę z domu do szkoły. Dorosłym bardzo zależy na ich bezpieczeństwie, stąd uruchomienie w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie nowego projektu.

Temat bezpieczeństwa jest poruszany przez nauczycieli przy każdej okazji, więc tym razem postanowiliśmy wprowadzić trochę innowacji. Należy do nich wzięcie udziału w programie społeczno-edukacyjnym AUTOSTRADA DO SZKOŁY. Jego celem jest propagowanie wśród dzieci nauczania początkowego przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program poprzedzony został badaniami firmy IPSOS. W badaniu wykorzystano dwie metody – standardowe wywiady z rodzicami i dziećmi oraz obserwacje zachowań dzieci w drodze do szkoły. Wyniki podkreśliły jak ważne i potrzebne jest inwestowanie w bezpieczeństwo dzieci. Co trzeci z badanych opiekunów i rodziców dostrzegł potrzebę zmian w infrastrukturze drogowej, a co piąty widzi zagrożenia na drodze, którą jego dziecko pokonuje do szkoły.

Zajęcia w ramach projektu odbyły się w czwartek, 21 września. Miały bardzo interesującą formę, gdyż były przeprowadzone z wykorzystaniem technologii Virtual Reality, która pomogła dzieciom przeżyć niezapomnianą przygodę ucząc ich zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Dodatkowym atutem była część zajęć prowadzonych przez Panie Policjantki.

Mam nadzieję, że częste i atrakcyjne w formie zajęcia przyczynią się do bezpiecznego docierania uczniów do szkoły i do domu, a także zwiększą świadomość wśród dzieci i kierowców.