„Biblioteka Wyobraźni”

W piątek 11 października, uczniowie klas 7g i 6b mieli okazję uczestniczyć w warsztatach plastycznych, które odbyły się w Centrum Kultury w Suchy Lesie.
Była to czwarta edycja projektu organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Hasłem tegorocznego wydarzenia były słowo „NAJWAŻNIEJSZE”.
Co jest najważniejsze w życiu? Co jest najważniejsze w sztuce? A może istnieje wspólny mianownik pomiędzy tymi dwoma sferami?
Pierwszy etap projektu zakładał warsztaty z uczniami, które odbywać się będą w październiku i listopadzie, przy współudziale nauczycieli i animatorów kultury.
W drugim etapie pomiędzy 12-15 listopadem 2019 roku, organizowane będą wystawy prezentujące prace uczniów, organizowane w szkołach oraz domach kultury. Wybrane prace trafią na wystawę w Scenie Wspólnej.
Nasi uczniowie mieli dwa odrębne zadania do wykonania, podzieleni na dwie grupy wiekowe.
Klasa siódma pod kierunkiem Pana Tadeusza Wieczorka, tworzyła prace przestrzenne pod hasłem „Otwarte/Zamknięte”.
Klasa szósta przy wsparciu Pani Iwony Nowackiej, stworzyła prace malarskie pt. „Ognista planeta na srebrzystym niebie”.
W obu zadaniach chodziło o przekraczanie granic, łączenie sztuki z własnymi przemyśleniami o życiu, otaczającym świecie. Uczniowie w spontaniczny, niczym nieskrępowany sposób tworzyli „dzieła” pełne emocji i wyobraźni. A jak wiadomo to wyobraźnia dziecka jest najbardziej szczera w przekazie.

Justyna Marciniak
Anna Budna
Urszula Macioszek

IMG_20191011_114525776_HDR