Cała Szkoła Czyta

Od 2 stycznia rozpoczęliśmy akcję czytelniczą „Cała szkoła czyta”. Wzorem dla nas była ogólnopolska akcja sprzed kilku lat „Cała Polska czyta dzieciom”. Pomysł tej akcji nas zainspirował, ale pomyśleliśmy, że właściwie dlaczego dobrze jest czytać głośno tylko dzieciom?

W naszych rodzinach, w sąsiedztwie są przecież też osoby starsze, które chętnie posłuchają, jak im czytamy. A więc czytajmy! Komu? Każdemu kto lubi książki, a sam może mieć z czytaniem problemy, np. ze względu na wiek, stan zdrowia. Czytamy więc głównie dzieciom i osobom w podeszłym wieku.

Najczęściej czytamy w przedszkolach, co sprawia wiele radości zarówno słuchaczom jak i czytającym. Każde nasze spotkanie z przedszkolakami dostarcza wszystkim wiele miłych wrażeń. Czytamy także w naszych rodzinach – młodszym siostrom, braciom, babciom i dziadkom.

Aby rzetelnie odnotowywać, co i komu czytamy, zapisujemy to w kartach czytelnika rodzinnego i społecznego.

Dla najlepszych czytelników rodzinnych i społecznych przewidujemy w czerwcu nagrody.

Zachęcamy wszystkich, którzy lubią robić coś dobrego dla innych – CZYTAJCIE !

Pamiętajmy o słowach W. Szymborskiej : „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

 

Joanna Wojciechowska
Opiekun samorządu szkolnego