Co słychac w Szkolnym Klubie Ekologicznym

„ Szkolny Klub Ekologiczny ” – słów kilka o naszych działaniach.

W Szkole podstawowej już od trzech lat działa „Szkolny Klub Ekologiczny”.  Członkami klubu są chętni uczniowie klas I-III. Wdrażanie postaw pro-ekologicznych oraz rozwijanie zamiłowania do przyrody – to główne cele spotkań młodych ekologów.  Są one realizowane w różnorodny sposób ( wycieczki, zajęcia w laboratorium ekologicznym, obserwacja przyrody, uczestnictwo w różnorodnych akcjach np. pomoc dla schroniska „ Azorek”,  redagowanie gazetki szkolnej Eko-gazetki, zajęcia w ogrodzie doświadczalnym).                                                                                             

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z wybranych działań klubu  w tym roku szkolnym.

                                                                           Opiekun „Szkolnego Koła Ekologicznego” – Katarzyna Eichler