Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Od września 2013 r. Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie realizuje projekt systemowy współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej – e-Szkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. Liderem projektu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, a jego patronem Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej we Wrocławiu. Udział w tym przedsięwzięciu zadeklarowali uczniowie kl. IV c i V d , pod opieką p. Ewy Groszewskiej i p. Ryszarda Chruszczewskiego. Na zajęciach, które zainaugurowała Dyrektor szkoły – p. Beata Radomska, uczniowie będą poszukiwać i gromadzić informacje o wielkopolskich osiągnięciach naukowo – gospodarczych, przyrodniczych, środowisku,   historii oraz słynnych Wielkopolanach ze swojej gminy, opracowywać ten materiał w technice cyfrowej i  zamieszczać biogramy na stronie internetowej. Badanie, poszukiwanie, wybór odpowiednich źródeł z różnych Archiwów, pasja dziennikarska, plany zdjęciowe, rola muzyki, sztuka prezentacji, czy choćby podstawowe – praca w grupach i metodą projektu, zdają się wskazywać na przeżycie niezwykłej przygody, jaką przysporzy naszym uczniom udział w tym projekcie. Pierwsze zajęcia potwierdziły już powyższe przypuszczenia. Efekty finalne badawczej pracy  pierwszej  edycji projektu będą widoczne w czerwcu.

Ewa Groszewska