Dni Europy.

Podziękowanie

W tym roku szkolnym obchody Święta Europy w naszej szkole uświetniły swoją obecnością teatry profilaktyczne. Dzięki sfinansowaniu spektakli przez Urząd Gminy w Suchym Lesie (GKRPA) wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli obcować  ze sztuką teatralną. Teatr z Krakowa „Maska” i teatr angielski z Czech  „The Bear Educational Theatre” zaprosiły panie Magda Rosada i Beata Wrzeszcz. Wspólnie  z organizatorami  Święta Europy  p. Justyną Andrzejewską, p. Justyną Szkudlarską, p. Joanną Usowicz i p. Beatą Wrzeszcz składamy serdeczne podziękowania p. Aleksandrze Taterce z Urzędu Gminy w  Suchym Lesie. Mamy nadzieję na dalszą tak owocną współpracę.

Organizatorzy