Doradztwo zawodowe

———————————————————————————

W październiku młodzież klas siódmych uczestniczyła w warsztatach pn. Zawodowiec na drodze. Warsztaty prowadził psycholog i doradca zawodowy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Celem warsztatów było poznanie i poszerzenie własnego potencjału wśród uczniów obecnych na warsztatach, wzmacnianie swoich mocnych stron osobowości,  ćwiczenie komunikacji interpersonalnej,  wyznaczanie sobie drogi do osiągania celów, doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji, nauka planowania własnej przyszłości, zarządzanie swoim czasem i ćwiczenie asertywności.

W trakcie spotkania młodzi poznawali swoje mocne i słabe strony, umiejętności
i zainteresowania, zastanawiali się nad tym, jak wygląda ich codzienne spędzanie czasu wolnego oraz spoglądali na siebie „oczami innych”. Ponad to uczestniczyli w
badaniu predyspozycji zawodowych oraz zainteresowań uczniów narzędziami psychologicznymi, było miejsce na gry i zabawy budujące potencjał oraz motywację ucznia, poprzez wykorzystanie metod warsztatowych w tym design thinking i open-mind.

W grupach panowała atmosfera ciekawości, zaangażowania i kreatywności. Młodzi chętnie angażowali się w wyznaczone zadania, podejmowali współpracę ze sobą
i prowadzącym, poznawali kolejne etapy edukacji, aby w przyszłości łatwiej im było znaleźć dla siebie najlepszą ścieżkę edukacyjną i najlepszy kierunek kariery zawodowej.