Drzwi otwarte 13.01.2014

Zapraszamy Rodziców na kolejne konsultacje z nauczycielami.
W załączeniu: harmonogram konsultacji z nauczycielami.