„Zebrania dla Rodziców uczniów klas I-VI”

„Zebrania dla klas I-VI” – 5 marca 2012 r.  od 16.30 do 18.30