Drzwi otwarte

Spotkania nauczycieli z  rodzicami  odbędą się  dnia 1.10.2012 r. od 17.00 – 18.00