„Drzwi otwarte”

7 marca 2011 od 16:30 do 18:00 odbędą się „otwarte drzwi”-spotkania
rodziców z nauczycielami.