Dzień Patrona

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO

Wojciech Bogusławski patronuje Szkole Podstawowej w Suchym Lesie od 1965 roku. Rokrocznie uczniowie wraz ze swymi wychowawcami realizują różnorodne przedsięwzięcia mające na celu poszerzanie wiedzy o patronie szkoły i teatrze, ale przede wszystkim uczczenie pamięci Polaka wywodzącego się z ziemi wielkopolskiej i nazywanego „ojcem teatru narodowego”.

21 kwietnia 2012 roku wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie uroczyście obchodzili Dzień Patrona Szkoły, Wojciecha Bogusławskiego. W tym dniu uczniowie klas 1 – 6 wykonywali różne zadania tematycznie związane z osobą tego wielkiego aktora, reżysera, autora podręcznika dla adeptów sztuki teatralnej. Efektem pracy były przepiękne, wykonane przez klasy czwarte, ilustracje bajek, stanowiące scenografię dla inscenizacji kukiełkowych przygotowanych przez uczniów klas piątych i szóstych. Starsi uczniowie wykazali się wielką inwencją  w przygotowaniu oryginalnych kukiełek oraz ekspresją twórczą w  prezentowanych spektaklach kukiełkowych. Wspólne spotkanie uczniów klas młodszych przebiegało w rozśpiewanej atmosferze. Uczniowie w jego trakcie prezentowali piosenki dedykowane patronowi szkoły, gdyż jak pisał Stanisław Wasylewski o autorze „Krakowiaków i Górali” „Jak kiedyś przed wiekami Mikołaj Rej nauczył Polaków pisać po polsku, tak teraz Bogusławski nauczył ich – śpiewać po polsku na scenie”.  Ponadto uczniowie wysłuchali interpretacji wierszy Juliana Tuwima w wykonaniu uczniów klsy 5a. Wysiłek włożony w wykonanie zadań zaowocował powstaniem kolorowej wystawy eksponującej uczniowskie prace m.in. prezentujące portrety patrona wykonane pod kierunkiem szkolnego plastyka.  Mogli ją podziwiać rodzice i inne osoby odwiedzające szkołę.

K.  Rybarczyk