Dzień Sportu 2015

   Dzień Sportu w naszej szkole odbył się 30 maja. Rozpoczęto go występem tanecznym grupy dziewcząt pod kierunkiem Agnieszki Beba – Walewskiej. Uczniów i rodziców przywitała Pani Dyrektor Beata Radomska oraz Przewodniczący Rady Rodziców Pan Mikołaj Majchrzak. Po raz pierwszy             w zorganizowanie Dnia Sportu zaangażowali się rodzice.

Uczniowie brali udział w rywalizacji sportowej zarówno w szkole przy ulicy Szkolnej (klasy starsze), jak i w filii przy ulicy Konwaliowej (klasy kształcenia zintegrowanego). Na boisku przy budynku głównym szkoły sprawdzano umiejętności sportowe w biegach krótkich i długich, rzucie piłeczką palantową, skoku w dal oraz na ergometrze w sali gimnastycznej. Odbyły się również wyścigi rzędów. Dostępne były stoły do tenisa stołowego.

Niewątpliwą atrakcją był pojedynek w tenisie stołowym pomiędzy Panią Dyrektor a Przewodniczącym Rady Rodziców. Równie atrakcyjne okazały się mecze w „dwa ognie” między rodzicami a uczniami oraz w siatkówkę pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Dzięki pomocy PZU na dziedzińcu powstało miasteczko rowerowe, gdzie również można było sprawdzić swoje umiejętności.

Rada Rodziców zadbała o to, aby każde dziecko otrzymało tego dnia wodę mineralną oraz batonik fit. Każdy uczeń biorący udział w zawodach otrzymał pamiątkowy medal, a zwycięzcy poszczególnych konkurencji – puchary.

Za przygotowanie Dnia Sportu, oprócz Rady Rodziców, podziękowania należą się nauczycielom: Agnieszce Beby – Walewskiej, Alinie Rosińskiej, Mirosławowi Rewersowi, Dorocie Ratajczak oraz Izabeli Molendzie.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku rodzice, uczniowie i nauczyciele znowu wspólnie spędzą Dzień Sportu, a rywalizacja będzie równie fascynująca   i pełna emocji.

Anna Budna