Europejska Wymiana Ozdób Choinkowych

Nasza szkoła w tym roku po raz pierwszy wzięła udział w międzynarodowym projekcie „Christmas Tree Decoration – Europejska Wymiana Świąteczna – 2013”. Uczestniczące w projekcie szkoły są dzielone na grupy po 30 partnerów pochodzących z różnych krajów europejskich. Dzieci w tych szkołach przygotowują typowe dla swojego regionu dekoracje choinkowe oraz zestawy informacji o sposobach obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w ich kraju. Wszystkie te informacje oraz dekoracje są następnie wysyłane przez szkołę do jej partnerów. W grudniu następuje czas radosnego oczekiwania, gdy przybywają paczki z dekoracjami i wiadomościami od dzieci z innych części Europy.
Celem tego projektu jest edukowanie dzieci ze szkół podstawowych na temat innych krajów Unii Europejskiej. Wszystko poprzez zabawę i kreatywne działanie.
Przygotowując bożonarodzeniowe dekoracje i informacje o tym, jak obchodzi się Boże Narodzenie we własnym kraju, uczniowie dowiadują się więcej o własnej kulturze i tradycji, stają się jej bardziej świadomi. Natomiast otrzymując dekoracje i materiały od innych szkół z całej Europy, uczniowie dowiadują się, w jaki sposób obchodzi się Boże Narodzenie w innych krajach. Przyswajają sobie podstawowe informacje o języku, geografii, historii i kulturze tychże krajów, a także zyskują świadomość bycia obywatelem Europy.
Nasza szkoła podczas tego projektu współpracuje z następującymi krajami: Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy, Walia, Dania, Belgia, Rumunia, Polska, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Luxemburg, Wielka Brytania, Malta.

Justyna Szkudlarska