Ewaluacja całościowa

Decyzją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 stycznia 2015 do 28 stycznia 2015 zostanie przeprowadzona w Szkole Podstawowej im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie ewaluacja całościowa.

Ewaluacja prowadzona jest przez dwóch wizytatorów z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi. Wizytatorzy odbyli w dniu 14 stycznia spotkanie z partnerami szkoły, z którymi nawiązana jest ścisła współpraca. Zaproszeni zostali na spotkanie Dyrektorzy Przedszkoli „LesneLudki” i „Delfinek” oraz Gimnazjum z Suchego Lasu, Komendant Policji z Suchego Lasu, Dyrektorzy Opieki Społecznej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Banku PKO oraz koordynatorzy projektów unijnych i edukacyjnych z ramienia ODN w Poznaniu oraz kierownik Referatu Oświaty oraz przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las Wschód.

Spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców odbędzie się w poniedziałek 19 stycznia o godz.17 w szkole ul. Szkolna 15. Zapraszamy!