Zajęcia pozalekcyjne w filii

Środa 12.45-13.30

W. Nowak

Nazwa zajęć

Dzień i godzina

Prowadzący

Zaj. flażoletowe

Wtorek 12.40-13.25

L. Grzeszczyk

Zaj. flażoletowe

Czwartek 12.45-13.30

L. Grzeszczyk

Do dysp. Rodziców

Wtorek 11.40-12.25

L. Grzeszczyk

K. Matematyczne

Czwartek 13.30-14.15

E. Jarusz

Basen

Czwartek 08.00-08.45

E. Jarusz

Basen

Czwartek 08.55-09.40

E. Jarusz

Zaj. dydak-wyrów

Poniedziałek 08.00-08.45

M. Kujawa

Basen

Czwartek 08.55-09.40

M. Kujawa

Basen

Czwartek 09.50-10.35

M. Kujawa

Zaj. dydak-wyrów

Wtorek 10.45-11.30

A. Ławniczak

Basen

Środa 08.55-09.40

A. Ławniczak

Basen

Środa 09.50-10.35

A. Ławniczak

Zaj. dydak-wyrów

Poniedziałek 08.00-08.45

W. Nowak

Świetlica

Piątek 12.30-13.30

W. Nowak

Zaj. dydak-wyrów

Poniedziałek 15.15-16.00

B. Pachura

Do dysp. Rodziców

Poniedziałek 13.35-14.20

B. Pachura

Świetlica

Piątek 07.50-08.50

B. Pachura

Warsztaty artysty.

Poniedziałek 09.50-10.35

A. Piec

Warsztaty artysty.

Poniedziałek 10.45-11.30

A. Piec

Zaj. dydak-wyrów

Wtorek 12.45-13.30

A. Piec

k. ort. dla kl.2

Poniedziałek 12.45-13.30

D. Piwnicka

Zaj. dydak-wyrów

Środa 12.45-13.30

D. Piwnicka

K. przyrodnicze kl.2

Środa 13.35-14.20

D. Piwnicka

Zaj. dydak-wyrów

Wtorek 08.00-08.45

W. Rożek

K. origami kl.1

Czwartek 11.40-12.25

W. Rożek

K. literackie

Czwartek 12.45-13.30

W. Rożek

K. gazetka szkolna

Dla klas 2-6

K. Stachula

Zaj. dydak-wyrów

Czwartek 08.55-09.40

N. Stasik Plucińska

K. czytelnicze

Czwartek 09.50-10.35

N. Stasik Plucińska

K. teatralne kl.2 i 3

Piątek 08.00-0945

N. Stasik Plucińska

Zaj.wyró.z j.a.kl.2

Środa 13.35-14.20

K. Tykocińska

Świetlica

Poniedziałek 12.30-13.30

K. Tykocińska

Świetlica

Wtorek 12.30-13.30

K. Tykocińska

Zaj. dydak-wyrów

Poniedziałek 12.30-13.15

J. Szkudlarska

Basen

Środa 08.00-08.45

J. Szkudlarska

Basen

Środa 08.55-09.40

J. Szkudlarska

K. podróżnicze

Wtorek 11.40-12.25

M. Szymczak

Zaj. dydak-wyrów

Czwartek 09.05-09.50

M. Szymczak

K. wokalne

Czwartek 09.55- 10.40

M. Szymczak

Do dysp. Rodziców

Poniedziałek 14.25-15.10

K. Wesołowska

Zaj. dydak-wyrów

Wtorek 11.40-12.25

K. Wesołowska

K. matematyczne. kl.2

K. Wesołowska

Zajęcia odbywać się będą od 12.09.2016 r.

Dzień

Godzina

rodzaj zajęć

prowadzący

sala

poniedziałek

08.00-08.45

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze kl. 3

Monika Kujawa

pokój naucz

08.00-08.45

Koło matematyczne dla klas I

Wiesława Nowak

s. 2

09.50-10.35

Warsztaty artystyczne

Agnieszka Piec

stołówka

10.45-11.30

Warsztaty artystyczne

Agnieszka Piec

stołówka

12.45-13.30

Koło ortograficzne dla kl. 2

Daria Piwnicka

s. 9

12.30-13.15

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze kl. 3h

Justyna Szkudlarska

pokój naucz

13.50-14.50

Judo

s. rytmicz

14.20-15.05

Karate

s. gimnas

15.15-16.00

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze kl. 2f

Beata Pachura

s. 5

wtorek

08.55-09.40

J. angielski S

biblioteka

10.45-11.30

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze kl. 3

Anna Ławniczak

zaplecze

11.40-12.25

Koło podróżnicze

Marzanna Szymczak

12.45- 13.30

J. angielski S

biblioteka

13.50-14.35

J. angielski S

biblioteka

12.45-13.30

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze kl. 2

Agnieszka Piec

zaplecze

12.40-13.25

Zajęcia flażoletowe kl. 2-3

Grzeszczyk Lidia

s. 1

środa

08.00-08.45

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze kl.1

W. Rożek

s. 3

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze

Daria Piwnicka

pokój naucz

J. angielski S

biblioteka

12.40-13.40

Bystrzak kl.2

s. cicha

13.35-14.20

Zaj. wyrów. z j. angielskiego dla kl. 2

Kinga Tykocińska

s. 6

13.35-14.20

K. przyrodnicze kl.2

Daria Piwnicka

s. 9

13.30-14.30

Karate

s. gimnas

czwartek

09.50-10.35

J. angielski BJ

s. cicha

09.50-10.35

J. angielski S

biblioteka

09.05-09.50

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

Marzanna Szymczak

s. 7

09.55-10.40

Koło wokalne

Marzanna Szymczak

s. 8

08.55-09.40

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze kl.2

Natalia Stasik Plucińska

biblioteka

09.50-10.35

Koło czytelnicze

Natalia Stasik Plucińska

s. 9

12.45-13.45

J. angielski BJ

biblioteka

13.45-14.45

J. angielski BJ

biblioteka

11.40-12.25

Koło literackie kl.1

Weronika Rożek

s. 8

12.45-13.30

Koło origami kl. 1

Weronika Rożek

s. 8

11.40-12.25

Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze kl. 2

Krystyna Wesołowska

s. cicha

Zajęcia flażoletowe kl.2-3

Lidia Grzeszczyk

sekretariat

12.45-13.30

J. angielski S

s. 7

13.30-14.15

Koło matematyczne

Elżbieta Jarusz

s. 6

14.20-15.05

piątek

07.50-08.50

J. angielski BJ

biblioteka

08.50-09.50

J. angielski BJ

biblioteka

08.30-09.30

Bystrzak dla kl. 3g, 3h, 3i

s. rytmicz

08.00-08.45

Koło matematyczne kl. 2

Krystyna Wesołowska

s. 5

08.00-08.45

Koło teatralne dla kl. 2 i 3

Natalia Stasik Plucińska

s. 4

11.40-12.25

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze

Wiesława Nowak

pokój naucz

11.40-12.40

Bystrzak dla kl. 1c,1d

s. cicha

12.50-13.50

Bystrzak dla kl. 3e,3f

s. rytmicz

13.40-14.25

J. angielski S

biblioteka