Harmonogram szkolnych spotkań w dniu 3 kwietnia

03 kwietnia 2017r. sala gimnastyczna -spotkanie z dyrektorem szkoły

  • 16.30 – rodzice klas VI
  • 17.45 – rodzice klas III

 

Pozostałe spotkania wg kalendarza:

17.00 – 17.30 spotkania rodziców klas 3, 4, 5, 6 z wychowawcami

17.30 – 19.00 rozmowy indywidualne wg harmonogramu

06 kwietnia 2017r. o godz.18 zebranie Rady Rodziców i przedstawicieli

klas 1,2,4,5 z dyrektorem szkoły i przedstawicielem organu prowadzącego.

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 15

KLASA/SALA

17.00 – 17.30

Nauczyciel

Klasa/sala

17.30 – 19.00

Nauczyciel

3A sala 6 nowe skrzydło

Karolczak

3B sala 4 nowe skrzydło

Myszkowska

3C sala 9 nowe skrzydło

Filipiak

3D sala 8 nowe skrzydło

Szatan

4A sala 22 stare skrzydło

Wojciechowska

4B sala 8 stare skrzydło

Usowicz

4C stołówka

Kryńska

4D sala13 stare skrzydło

Lasecka

4E sala 7 stare skrzydło

Anders

4F sala 23 stare skrzydło

Drzewiecka

4G sala 15 stare skrzydło

Silska

5A sala 12 stare skrzydło

Błażak

5B sala 7 nowe skrzydło

Sieciechowicz

5C sala 6 stare skrzydło

Wrzeszcz

5D sala 1nowe skrzydło

Matasek

5E sala24 stare skrzydło

Maziarz

6A sala 2 nowe skrzydło

Olesik

6B sala 3 nowe skrzydło

Groszewska

6C sala 4 stare skrzydło

Chruszczewski

6D sala 5 stare skrzydło

Łuczak

6E sala 21 stare skrzydło

Dziubińska

1a sala 1 nowe skrzydło

Bączkiewicz

1b sala 3 nowe skrzydło

Urban

2a sala 4 nowe skrzydło

Eichler

2b sala 7 nowe skrzydło

Szyszka

2c sala 2 nowe skrzydło

Syta

2d sala 8 nowe skrzydło

Wilczyńska

Filia Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie, ul. Konwaliowa 4

Klasa/sala

17.00 – 17.30

Nauczyciel

Klasa/sala

17.30 – 19.00

Nauczyciel

1c sala 2

Nowak

1d sala 3

Rożek

2e sala 4

Stasik-Plucińska

2f sala 5

Pachura

2g sala 6

Wesołowska

2h sala 7

Szymczak

2i sala 8

Piec

2j sala 9

Piwnicka

3e sala 6

Jarusz

3f sala 3

Kujawa

3g sala 1

Grzeszczyk

3h sala 4

Szkudlarska

3i sala 5

Ławniczak