Harmonogram zajęć 13.10.2018

  sobota 13.10.2018
  7a     7d     7e    
1. matema s.6 Błażak fizyka s.4 Marczak matema s.5 Łuczak
2. fizyka s.4 Marczak matema s.24 Łuczak polski s.5 Dziubińska
3. polski s.6 Olesik polski s.24 Dziubińska fizyka s.4 Marczak
                   
  sobota 13.10.2018
  8a     8d     8e    
1. angielski s.22 Matasek polski s.23 Olesik polski s.21 Dziubińska
2. polski s.22 Olesik angielski s.23 Matasek matema s.21 Błażak
3. matema s.22 Błażak matema s.23 Łuczak angielski s.21 Matasek
                   
  sobota 13.10.2018
  klasy 4 i 5 zajęcia sportowe – integracja – sala gimnastyczna, ew. boisko
  zajęcia od 8.00 do 11.00
  wychowawcy klas + pozostali n-ciele wf
                   
  sobota 13.10.2018
  godziny zbiórki i powrotu podaje wychowawca klasy
  klasy 6 – wyjazd do kina – „Dywizjon 303”
  wychowawcy klas + wyznaczeni opiekunowie
  klasy 1 – Pasowanie w Centrum Kultury g. 9:00
  klasy 2 i 3 z ul. Szkolnej i Konwaliowej -RAZEM na Szkolnej od 8.00 do 11.00
  zajęcia integrujące
        wychowawcy klas          
  Świetlica czynna tylko i WYŁĄCZNIE na ul. Szkolnej od 7:00 do 12:00