Herbata – rok szkolny 2018/2019

Opłata za herbatę wynosi 15 złotych za semestr (za I semestr płatne do 24 września, za II semestr płatne do 15 lutego)

Wpłaty zbiera wychowawca klasy lub rodzic – skarbnik klasowy.

Po zebraniu wpłat od wszystkich chętnych, skarbnik:

– przekazuje imienną listę pijących herbatę wychowawcy klasy

– przekazuje pieniądze na konto z następującymi danymi:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. W. BOGUSŁAWSKIEGO W SUCHYM LESIE

80 9043 1054 3054 0021 4827 0002

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WPŁACAJĄCEJ

I SEMESTR HERBATA KLASA …………..

ILOŚĆ PIJĄCYCH …………..