Herbata

Herbata – rok szkolny 2019/2020

Opłata za herbatę wynosi 15 złotych za semestr (za I semestr płatne do 20 września, za II semestr płatne do 21 lutego)

Wpłaty zbiera wychowawca klasy lub rodzic – skarbnik klasowy.

Po zebraniu wpłat od wszystkich chętnych, skarbnik:

– przekazuje imienną listę pijących herbatę wychowawcy klasy

– przekazuje pieniądze na konto z następującymi danymi:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. W. BOGUSŁAWSKIEGO W SUCHYM LESIE

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WPŁACAJĄCEJ

I / II SEMESTR HERBATA KLASA …….

ILOŚĆ PIJĄCYCH ……..

10 9043 1054 3054 0021 4827 0001 (uwaga: zmiana konta!)