HIPOLIT CEGIELSKI PATRON PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

W dniu 6 stycznia 2014 roku upłynęła 201 rocznica urodzin Gaspara Józefa Hipolita Cegielskiego:

–  nauczyciela
–  filologa
–  przemysłowca
–  wydawcy

–  działacza społecznego
–  człowieka, który stał się legendą Wielkopolski jako wzorzec skutecznego działania

–  ikony pracy organicznej, którego nazwisko z czasem stało się polską marką
towarową na światowych rynkach maszyn, silników okrętowych i lokomotyw

– a On sam w historii gospodarczej Polski uznany został za prekursora
nowoczesnego, wydajnego, inteligentnego, stale modernizującego się przemysłu

Podczas sesji Sejmiku Wielkopolskiego, w celu uczczenia dwusetnej rocznicy jego urodzin, radni podjęli jednomyślnie uchwałę, w której miniony rok 2013 został ogłoszony Rokiem Hipolita Cegielskiego.

W tych ważnych wydarzeniach udział wzięła również nasza szkoła, której uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych uczestniczyli w szkolnym projekcie, przygotowując wystawę tematyczną, gazetki, portfolio, prezentacje multimedialne, lekcje koleżeńskie.

Podsumowaniem tej pracy było spotkanie zorganizowane w bibliotece szkolnej przy udziale Pań: Małgorzaty Piotrowskiej i Anny Budnej. Mogliśmy wówczas ponownie ukazać sylwetkę tego wybitnego Wielkopolanina, wybitnego Polaka,
–  przybliżyć jego postać, a w ten sposób – być może – zaszczepić w młodych umysłach i sercach:

szacunek dla pracy,

dla rzetelności,

stałego podnoszenia własnych umiejętności,

a w konsekwencji dla tworzenia własnej kariery, która miałaby służyć
także ogółowi – Polsce.

Temu celowi służyła niezwykle interesująca prezentacja multimedialna przygotowana przez Zosię Smurę – uczennicę z klasy IVD, jak również historia Hipolita Cegielskiego przedstawiona okiem kamery w reżyserii Jacka Kubiaka. Te fragmenty filmu dokumentalnego pt. „Poezja i maszyny”  ukazały nam bohatera, który potrafił stworzyć siebie jako osobistość, znającą zarówno smak porażki, jak i człowieka potrafiącego  konsekwentnie dążyć do sukcesu, nie bacząc na trudności, a gdy sukces już osiągnął, to bardziej niż ktokolwiek inny, uosabiał postawę odpowiedzialności za słabszych społecznie i za społeczność lokalną.

Całość przedstawienia została spięta słowami lektorek – uczennic z klasy IVC – Oliwii Krzesaj, Wiktorii Jaśniewicz, Aleksandry Wojciechowskiej, Anny Langer i
Wiktorii Kasperskiej.

Należy wierzyć, że idea rzetelnej pracy ku pomnażaniu dobra wspólnego została zaszczepiona sucholeskiej uczniowskiej społeczności.

Ewa Groszewska

Koordynator szkolnego projektu