Historia – 2016

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie podejmowali liczne inicjatywy historyczne, o randze od szkolnych, poprzez wojewódzkie, aż do ogólnopolskich.

Szkolny Konkurs Wiedzy nt. Powstania Wielkopolskiego czy Wiedzy o Chrzcie Polski w związku z Jubileuszem 1050. Rocznicy Chrztu Polski były etapami zdobywania szkolnych historycznych laurów, i – jak co roku – zmierzały do realizacji ogólnoszkolnego konkursu MISTRZ HISTORII KLAS CZWARTYCH, PIĄTYCH, SZÓSTYCH, obejmującego swym zakresem całoroczny materiał wg programu nauczania historii na poszczególnych poziomach.

Tematyka Wojewódzkich i Wielkopolskich Konkursów Historycznych dotyczyła także zagadnień związanych z ważnymi dla Kraju i Poznania – rocznicami, a więc – oprócz wspomnianych już wyżej treści – także te, dotykające 60.Rocznicy Poznańskiego Zrywu Wolności – POZNAŃ 56 czy sytuacji Polski i ziem polskich w czasie II wojny światowej. Zarówno w pierwszym z wymienionych konkursów o tytule „EPIZODY Z HISTORII NAJNOWSZEJ POLSKI”, narzucającym uczestnikom formę komiksu historycznego, w którym nagrodzono ucznia kl. VID – ERYKA WOŹNICĘ, jak i w drugim – uczniowie naszej szkoły: JAN MARCINIAK z kl. VD oraz KSAWERY SERWATKA z kl. VC znaleźli się w ścisłej czołówce, zajmując wysokie lokaty. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „TOBIE, POLSKO TA KROPLA KRWI WRZĄCEJ!” zakończył się dla uczennicy kl. VID – ZOFII SCHOENNETT przyznaniem Wyróżnienia, co – zważywszy na rangę wydarzenia, zakres materiału, jak i zasięg terytorialny – jest dla nas ogromną dumą.

Uczniowie naszej szkoły podejmowali również w minionym roku szkolnym historyczne wyzwania o randze ogólnopolskiej. Liczne grono historycznych pasjonatów uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie KLIO „WIELCY POLACY”, organizowanym przez Centrum Edukacji Historycznej. Spośród nich tytuł laureata w kategorii Test Wiedzy uzyskała NATALIA KAMIŃSKA, uczennica z kl. IVE, a w działaniach historyczno-plastycznych takim samym tytułem poszczycić się może NATALIA GŁĘBOWSKA – uczennica z kl. VID. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów cieszył się również OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH, którego już III edycja potwierdziła słuszność tezy, iż dla młodego pokolenia nieobojętne są najwyższe wartości. Niezwykłym doświadczeniem była dla nas współpraca z Organizatorami w/w przedsięwzięcia, a wśród nich wypada wymienić Szanownych Państwa: Panią Zofię Pilecką-Optułowicz oraz Pana Andrzeja Pileckiego – córkę i syna rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z najznamienitszych Niezłomnych Bohaterów.

Osobną kartę działalności historycznych w minionym roku szkolnym stanowiły projekty historyczne. Pierwszy z nich organizowany przez ODN, IPN oraz Związek Miast Polskich dotyczył niezwykle trudnych zagadnień II wojny światowej, a szczególnie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. „JASNOWŁOSA PROWINCJA” – bo taki tytuł nosił ów projekt – umożliwił naszym uczennicom z kl. VID: ZOFII SCHOENNETT oraz ALEKSANDRZE MAJCHRZAK, pracę w temacie, obejmującym gimnazjalny programu nauczania. Ich zaangażowanie zostało nagrodzone przez Organizatorów przyznaniem tytułu WOLONTARIUSZA.

Tegoroczni absolwenci: uczniowie i uczennice z kl. VIC i kl. VID tworzyli CYFROWĄ DZIECIĘCĄ ENCYKLOPEDIĘ WIELKOPOLAN (cdew.pl) – pierwszą i – jak na razie – jedyną multimedialną biografię lokalnych bohaterów: zmarłych i żyjących, którzy – zdaniem dzieci – zasługiwali na uwiecznienie w sieci. Temu celowi służyły nie tylko spotkania w szkole, ale przede wszystkim spotkania w terenie: w bibliotekach, na wycieczkach, w muzeach, miejscach pracy naszych bohaterów, gościnnie – w domach, wśród rodzin. Przeprowadzaliśmy wywiady, nagrywaliśmy filmiki, badaliśmy zbiory archiwalne, tworzyliśmy gry historyczne zamieszczane na platformie, przeznaczone do użytku wszystkich uczniów ze szkół Wielkopolski uczestniczących w projekcie, a przede wszystkim poznaliśmy fantastycznych, ciekawych ludzi, którzy do nas- młodych reporterów – podchodzili niezwykle poważnie, traktując naszą pracę bardzo życzliwie, z „przymrużeniem oka” patrząc na nasz niedoskonały przecież warsztat. Za te wszystkie piękne chwile, a szczególnie za poświęcony nam – w tak napiętym swoim zawodowym „grafiku” – czas, Szanownym Państwu – serdecznie dziękujemy. Efekty naszej pracy w postaci biogramów bohaterów zostały zamieszczone na platformie edukacyjnej, a nad ich powstaniem czuwali nauczyciele: p. Ryszard Chruszczewski i pisząca te słowa: Ewa Groszewska.

Pora na ostatni już akord tegorocznej HISTORII – niewątpliwie należy do niego projekt edukacyjny, tematycznie związany z JUBILEUSZEM 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI, noszący tytuł: SZKOŁA DZIEDZICTWA. PROJEKT 966. Nasza projektowa praca pt. „JESTEŚMY TU, GDZIE BYLIŚCIE – 1050 LAT” skonsolidowała środowisko szkolne i ukazała nam – oprócz realizacji merytorycznych założeń – bogactwo wspólnej pracy. Dziś już wiemy, że w edycji wielkopolskiej, na około 60 szkół zaangażowanych w działania projektowe, nasza szkoła – SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO w SUCHYM LESIE ZAJĘŁA I MIEJSCE! Nagroda w postaci całodziennej wizyty edukacyjnej w Poznaniu była dla jej uczestników wielkim wyróżnieniem i ogromną radością, za którą Szanownym Organizatorom niniejszym dziękujemy. W przypadku tego również projektu, efekty prac naszych uczniów można było podziwiać na czasowej wystawie w Bramie Poznania, a obecnie – na platformie edukacyjnej.

Wszystkim Wam – uczniom klas czwartych, piątych, szóstych serdecznie gratuluję; wszystkim Rodzicom, wspomagającym swoje dzieci w edukacji historycznej – serdecznie dziękuję za zaangażowanie, poświęcony czas i okazane serce!

Wszystkim życzę – a jakże – historycznych wakacji, a nade wszystko dobrego, rodzinnego wypoczynku, zbierania sił przed następnymi zmaganiami, które już niedługo, bo… za dwa miesiące startujemy!

 

Ewa Groszewska nauczyciel historii

opiekun grup projektowych i organizator konkursów historycznych