Historia książki w pigułce

Od wielu już lat październik jest obchodzony jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Hasłem tegorocznego były słowa Umberto Eco „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”. Ponadto, rok 2014 został ustanowiony Rokiem Czytelnictwa i Czytelnika. Te dwie okazje były inspiracją do przygotowania przez bibliotekę szkolną prezentacji

i inscenizacji dotyczących „Dziejów książki” .
27, 28 i 29 października do biblioteki zostali zaproszeni uczniowie czwartych, piątych i szóstych klas. W trakcie spotkania mieli oni okazję dowiedzieć się, że w zamierzchłych czasach „pierwsze książki  miały ręce i nogi”, ponieważ byli to ludzie, którzy przekazywali sobie informacje, wierzenia czy prawa z ust do ust. Następne etapy historii książki przedstawiane były przez osoby reprezentujące czas i miejsca,
w których powstały kolejne formy książki, począwszy od jej pierwotnej formy, czyli prehistorycznych rysunków  naskalnych, ukazujących sceny z  życia ludzi pierwotnych.  Z czasem, np. u Indian udoskonalono  sposoby porozumiewania się poprzez zastosowanie kolorowych sznurków i supełków, dlatego narratorki  w bajecznie kolorowych strojach indiańskich zademonstrowały pismo kipu.
Uczennica przebrana za  starożytną Egipcjankę opowiedziała jak zapisywano hieroglify na kamiennych płytach, a także podała przykład książki kamiennej, jaką jest kamień z Rosetty , zachowany do dziś zabytek piśmiennictwa staroegipskiego. Osoba reprezentująca starożytnego Babiliończka przedstawiła kolejną formę książki – glinianą tabliczkę –   i sposób pisania na niej,  a kolejna wykonawczyni – książkę woskową , którą wymyślili starożytni Rzymianie. Następnie uczniowie  dowiedzieli się jak powstał zwój papirusowy, rękopiśmienna książka  pergaminowa w formie kodeksu,
w jaki sposób  były zdobione książki rękopiśmienne, kto wynalazł papier. Nie mogło  zabraknąć informacji na temat wynalazku Jana Gutenberga.  W ten sposób dotarliśmy do współczesnej książki drukowanej, która podbiła cały świat oraz najnowszej formy książki  czyli audiobooków
i e-booków,  powoli zastępujących książkę tradycyjną . Wprawdzie przeciwnicy książek elektronicznych zarzucają im brak duszy, ale grono ich użytkowników stale się poszerza.

Na zakończenie zabrzmiały słowa piosenki:
„Nikt tak ładnie czasu nie kradnie. Nic nas nie wciąga tak jak to! Książki są zdrowe
i odlotowe i przyjaciółmi dzieci są”,  które stanowiły zachętę do czytania książek nie

tylko w upływającym Roku Czytelnictwa.

W przygotowaniu oprawy prezentacji pomagały dziewczynki
z Klubu Przyjaciół Biblioteki.
Ciekawostka ! Inscenizację „Dzieje książki” uczniowie sucholeskiej szkoły po raz pierwszy oglądali  27 lat temu. W  tegorocznej inscenizacji wykorzystano rekwizyty przygotowane na jej „prapremierę” w 1986 roku (skrzętnie przechowane w szkolnej bibliotece). Próbę czasu przetrwała  gliniana tabliczka wypalona w piecu przez tatę jednej z wykonawczyń, wzór pisma kipu,  model zwoju z hieroglifami, wzór książki woskowej, kawałek kory z pismem obrazkowym.

Małgorzata Piotrowska

Anna Budna