Historia – osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Bogusławskiego

W działaniach historycznych: projektowych i konkursowych, których finał przypadł na II semestr roku szkolnego 2017/2018, nasi uczniowie mogą pochwalić się wysokimi lokatami, udowadniając tym samym, iż HISTORIĘ w Szkole Podstawowej nr 1 im. W.Bogusławskiego, dodaliśmy „do ulubionych”.
W ramach Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, uczestniczyliśmy w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o tym Powstaniu. ADAM GARSTKIEWICZ, uczeń kl. VIa, dysponując rzetelną i szeroką wiedzą nt. wielkopolskiego czynu zbrojnego z lat 1918-1919, uzyskał TYTUŁ LAUREATA w zmaganiach uczniów klas IV-VI wielkopolskich szkół podstawowych w X edycji konkursu pt. „TOBIE POLSKO, TA KROPLA KRWI WRZĄCEJ!”
W Wojewódzkim Konkursie „ORŁY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”, organizowanym m. in. przez Muzeum Powstania Wielkopolskiego, JULIA KOLIŃSKA, uczennica kl. VIIe, zajęła zaszczytne I. MIEJSCE pośród uczestników klas IV-VII z wielkopolskich szkół. Przepiękna praca Julii wyeksponowana została także podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Poznaniu na wystawie w IPN.
W projekcie „POKAŻ, ŻE PAMIĘTASZ!” odszukaliśmy grób powstańca warszawskiego, który na pomoc walczącej Stolicy podążył duchowo i fizycznie stąd, z terenu Wielkopolski, a po wojnie, po różnych perypetiach – powrócił, związał dalsze swoje życie z Poznaniem i tutaj u kresu swego życia, na Zabytkowym Cmentarzu przy ul. Nowina, został pochowany.
Do sukcesów historycznych naszych uczniów zaliczamy także tytuł LAUREATA, uzyskany przez JANA MARCINIAKA, ucznia kl. VII d, który w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „1939- 1945. WOJENNE LOSY POLSKI I POLAKÓW” udowodnił swoją szeroką wiedzę z zakresu działań wojennych na ziemiach polskich, okupacji niemieckiej i radzieckiej, Polskiego Państwa Podziemnego, sytuacji ludności polskiej pod okupacją, itd. , wiedzą wykraczająca szeroko poza materiał programowy.
W tym roku szkolnym realizowaliśmy również projekt edukacyjny „SZKOŁA DZIEDZICTWA. DZIAŁAJ!”, organizowany przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT i BRAMĘ POZNANIA. Zainteresowaliśmy się znamienitym lokalnym Organicznikiem w osobie księdza Bronisława Hertmanowskiego, który swoim niezwykle pracowitym życiem – duchowo poświęconym również utrzymaniu polskości – życiem i czynem, pracą u podstaw, potwierdzał słowa „Roty” Marii Konopnickiej. Właśnie wersem przysięgi: „Tak nam dopomóż, Bóg!” nazwaliśmy nasz projekt, prezentowany w konkursowym materiale filmowym opracowanym przez grupę projektową – uczniów z kl. VIIa.
Wielkim zaszczytem i honorem dla naszej szkoły okazało się również zwieńczenie ogólnopolskiej akcji „BohaterON. Włącz Historię!”. Decyzją Organizatorów, projekt nasz, rozwijający tematykę Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Warszawskiego, znalazł się w gronie trzech – spośród około 200 projektów z całej Polski, uhonorowanych nagrodą główną – wycieczką do Warszawy. Grupa projektowa, obejmująca uczniów najbardziej zaangażowanych w całoroczne i różnorodne działania, w dniach 4-5-6.06. br. uczestniczyła w niezwykłym wydarzeniu – zwiedzaniu z przewodnikiem, szlaku powstańczej Warszawy i Muzeum Powstania Warszawskiego, spacerze po Powązkach, szlakiem grobów najznamienitszych Polaków, ale przede wszystkim – w spotkaniu ze Świadkiem Historii, uczestnikiem walk powstańczych. Dziękujemy Organizatorom za wyróżnienie naszej Szkoły, które dla nas jest ogromnym zaszczytem i zobowiązaniem, a naszym uczniom gratulujemy zaangażowania i postaw, potwierdzających tezę, iż również dla współczesnego młodego pokolenia pojęcia: dobro, przyjaźń, miłość, honor, heroizm, bezgraniczne umiłowanie Ojczyzny aż po ofiarę z własnego życia, są aktualne i – tak, jak w czasach wojennej próby, tak również w czasach pokoju – stanowią wartości nadrzędne. Dziękujemy Organizatorom również za to, że mogliśmy uczestniczyć w tej niezwykłej Sztafecie Pokoleń, że mieliśmy szansę podziękować Bohaterom za ten dar wolności, za który wielu z nich bez wahania oddało życie. Dziękujemy społeczności naszej Szkoły za to, że „Włączyliśmy Historię”, okazaliśmy zbiorową pamięć i wdzięczność naszym Rodakom – Bohaterom. W akcji pisania Kartek dla Powstańców uczestniczyła cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, Rodzice naszych uczniów, rodzeństwo, harcerze, Siostry i dzieci z przedszkola „Aniołów Stróżów”, prowadzonego przez Siostry Jezusa Konającego, zaangażowane do akcji dzięki Siostrze Justynie Wiench, Harcerską Pocztę Powstańczą zawdzięczamy p. Katarzynie Stachuli, a konieczne dla powstańczej korespondencji – pieczątki, powstały pod kierunkiem p. Justyny Marciniak. Ta wspólna praca przyniosła nam wszystkim wiele edukacyjnej satysfakcji.

Ewa Groszewska
koordynator konkursów i projektów

historia44_01