„Horyzonty matematyki” – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego z wizytą na UAM w Poznaniu

Uczniowie klas 5-7 naszej szkoły, po raz pierwszy uczestniczyli w konkursie „Horyzonty matematyki”. Tegoroczna edycja konkursu była organizowana przez Szkołę Podstawową nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki UAM oraz Poznańską Fundację Matematyczną. Konkurs objęty był Honorowym Patronatem przez: Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Panią Prof. UAM Hannę Krauze-Sikorską z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Decyzją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty tegoroczna edycja otrzymała status konkursu punktowanego.
„Horyzonty matematyki” miały nietypową formę, ponieważ startujący w nim uczniowie korzystali nie tylko z wcześniej zdobytej wiedzy. Ważna była umiejętność słuchania i przetwarzania informacji. Tym bardziej cieszymy się z sukcesu jednego z uczniów Stanisława Wojtysiaka, który zdobył drugie miejsce w konkursie. Cenne były także: wymiana wiedzy uczniów z innymi młodymi matematykami i z pewnością poszerzenie horyzontów wszystkich uczestników.

Katarzyna Eichler